OECD Toplantısına Katılım (22.6.2018)

03-08 Haziran 2018 tarihlerinde OECD Rekabet Komitesi ile bu Komiteye bağlı 2 No’lu Çalışma Grubu ve 3 No’lu Çalışma Grubu tarafından OECD’nin Paris/FRANSA’daki merkezinde gerçekleştirilen yılın ilk toplantısına Kurumumuzu temsilen Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin ÜNLÜ, Mesleki Koordinatör Meltem BAĞIŞ AKKAYA, Rekabet Uzmanı Fatih ÇİROĞLU ve Rekabet Uzman Yardımcısı Nazif IŞIK katıldı.

“Taksi ve Araç Çağırma Piyasaları”, “Pişmanlık Programlarıyla İlgili Sorunlar ve Pişmanlık Programlarının Koordinasyonu”, “Tüketiciyle Doğrudan İlgili Olan Çözümlerin Tasarlanması ve Test Edilmesi”, “Birleşmelerin Fiyat Dışı Etkileri”, “E-Ticaret ve Rekabet”, “Pazar Yoğunlaşmaları” ve “ Blok Zinciri ve Rekabet” konularının görüşüldüğü toplantıda çeşitli ülke rekabet kurumları, rekabetle ilişkili dernek ve örgütler ile tartışılacak konularla ilgili görüşlerini aktarmaları amacıyla çeşitli üniversitelerden gelen katılımcılar yer aldı. Kurumumuzun “Taksi ve Araç Çağırma Piyasaları” konulu toplantı için verdiği katkıya ve toplantı hakkındaki daha fazla bilgiye http://www.oecd.org/daf/competition/roundtables.htm bağlantısından ulaşılabilir.