Kurul Kararı

Kurul Karar No : 19-03/24-11 Kurul Karar Türü : Birleşme ve Devralma Kurul Karar Tarihi : 10.1.2019
TAHİNCİOĞLU Ailesi mensuplarının Avrasya Gaz A.Ş.’de sahip oldukları %(…..) oranındaki hissenin Adnan ŞEN tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.

Davalar