Çelebi Bandırma Uluslararası Limanı İşletmeciliği A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı (15.10.2018)

Bandırma Limanı’nı işleten Çelebi Bandırma Uluslararası Limanı İşletmeciliği A.Ş.’nin, ro-ro taşımacılığı yapan teşebbüslere verdiği liman hizmetlerinde aşırı fiyat uygulamak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

11.10.2018 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Çelebi Bandırma Uluslararası Limanı İşletmeciliği A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal etmeğine, dolayısıyla aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Yargı yolu Ankara İdare Mahkemeleri olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 11.10.2018 tarih, 18-38/618-299 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.