Detay

Tarih : 1.7.2022 Dosya No : 2022-3-49
Niteliği : Birleşme Pazar :
Norgine Europe B.V. ve The Goldman Sachs Group, Inc. t
Norgine Europe B.V. ile birlikte doğrudan ve dolaylı iştirakleri (“Norgine Group”) üzerindeki tek kontrolün, dolaylı olarak The Goldman Sachs Group, Inc. tarafından devralınmasına ilişkindir. İşlemin tamamlanmasından önce gerçekleştirilecek bir bölünme işlemi vasıtasıyla Norgine Ventures B.V., doğrudan ve dolaylı iştirakleri ile birlikte İşlem’in Hedefi olan Norgine Group’tan çıkarılacaktır.”

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.