Detay

Tarih : 24.11.2021 Dosya No : 2021-5-060
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
GW International Holding GmbH, 3 S Transport ve Lojistik Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi
3S Transport ve Lojistik Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’nin paylarının tamamının aynı hizmet sektöründe (taşımacılık ve lojistik) faaliyet gösteren Avusturya uyruklu GW International Holding GmbH tarafından satış yolu ile devralınması işlemidir.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.