Detay

Tarih : 15.11.2021 Dosya No : 2021-6-047
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
Altınay Modifikasyon Merkezi Tic. A.Ş., RMA Holdings LLC
RMA Holdings LLC’nin tamamına sahip olduğu ve tek kontrol ettiği iştiraki Clipper Holdings Limited aracılığıyla, hâlihazırda Hakan Altınay’ın tamamına sahip olduğu ve tek kontrol ettiği Altınay Modifikasyon Merkezi Ticaret A.Ş.’nin hisselerinin %75’inin ve tek kontrolünün devralınması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.