Detay

Tarih : 28.2.2022 Dosya No : 2022-3-19
Niteliği : Devralma Pazar : Kimyasal Ürünler
CSL Avrupa –TRICON - Chemieuro S.L.
Chemieuro S.L.’nin Avrupa işkolunun ortak kontrolünün, iştiraki Tricon Dry Chemicals, LLC aracılığıyla nihai olarak Tricon International, Ltd. ve Chemieuro S.L. tarafından devralınması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.