Detay

Tarih : 9.9.2022 Dosya No : 2022-1-29
Niteliği : Devralma Pazar :
GfK SE - AI PAVE Dutchco I B.V.
GfK SE’nin tek kontrolünün AI PAVE Dutchco I B.V. tarafından devralınması.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.