Detay

Tarih : 29.7.2022 Dosya No : 2022-2-34
Niteliği : Devralma Pazar :
- Suez S.A3 - Veolia Environment S.A
Suez Grubunun Çöp Depolama sahası portföyü, Yakma, Fiziko Kimyasal arıtma olmak üzere üç bölüme ayrılan ve çeşitli şirket ve varlıkları içeren özel endüstriyel atık işinin belirli bölümleri üzerinde ortak kontrolün, nihai olarak Global Infrastructure Management, LLC tarafından yönetilen özel fonlar ve Meridiam SAS tarafından kontrol edilen Suez S.A3 aracılığı ile Veolia Environment S.A’dan devralınması işlemi

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.