Detay

Tarih : 26.5.2021 Dosya No : 2021-5-033
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
Agility Logistics International B.V., Agility International GIL Holdings I Limited’, DSV Panalpina A/S, Agility Public Warehousing Company K.S.C.P. ve Agility GIL B.V
İşbu bildirim, Agility Logistics International B.V. ve Agility International GIL Holdings I Limited’in tek kontrolünün Danimarka merkezli halka açık bir şirket olan DSV Panalpina A/S tarafından Agility Public Warehousing Company K.S.C.P. ve Agility GIL B.V.’den devralınmasına ilişkindir

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.