Detay

Tarih : 7.4.2021 Dosya No : 2021-5-023
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
Döksan Basınçlı Döküm ve Makina Sanayi Ticaret Limited Şirket, YK Yatırım Holding A.Ş ve Esat Dolgun ve Nuran Dolgun
Döksan Basınçlı Döküm ve Makina Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin hisselerinin tamamının YK Yatırım Holding A.Ş. veya YK Yatırım Holding A.Ş.'nin bir bağlı ortaklığı tarafından Esat Dolgun ve Nuran Dolgun'dan tarafından devralınmasına ilişkin bildirim.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.