Detay

Tarih : 7.4.2021 Dosya No : 2021-6-013
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Otomotiv
Devralan: Magna International Inc. , LG Electronics Inc.
Magna International Inc.( Magna) ve LG Electronics Inc. (LGE) tarafından tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemine izin verilmesi talebi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.