Detay

Tarih : 11.10.2021 Dosya No : 2021-1-36
Niteliği : Devralma Pazar : Görsel ve işitsel medya
Discovery, Inc., WarnerMedia
Discovery, Inc.'in AT&T Inc.’in WarnerMedia bölümünün, İşlem dahilinde bulunmayan işler hariç olmak üzere, işletmesini, faaliyetlerini, aktif ve pasifini devralması.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.