Detay

Tarih : 12.5.2022 Dosya No : 2022-3-036
Niteliği : Birleşme Pazar :
Sentez ve MP Sağlık
Sentez’in tek kontrolünün MP Sağlık tarafından devralınması

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.