Detay

Tarih : 12.10.2020 Dosya No : 2020-4-066
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Diğer
Marelli Corporation , Shanghai Highly (Group) Co., Ltd.,
“Planlanan işlem, Marelli Corporation'ın HVAC iş kolunun Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. tarafından devralınmasıyla KKR ve Shanghai Electric arasında bir ortak girişim kurulmasına ilişkindir.”

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.