Detay

Tarih : 2.6.2021 Dosya No : 2021-4-035
Niteliği : Devralma Pazar : Banka, Sermaye Piyasası, Finans ve Sigorta Hizmetleri
Financial Technologies S.a.r.l.- PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.
PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.’nin %60 oranındaki paylarının Financial Technologies S.a.r.l. tarafından devralınması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.