Detay

Tarih : 5.10.2021 Dosya No : 2021-1-34
Niteliği : Devralma Pazar : dijital reklamcılık hizmetleri
Aleph Group Inc.-Httpool Holdings UK Limited-A15 Holding Netherlands B.V.-Connect Ads DMCC-IMS Internet Media Services, Inc.
Bildirim konusu işlem Connect Ads DMCC üzerinde tek kontrolün Aleph Group, Inc. tarafından dolaylı olarak devralınmasına ilişkindir.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.