Detay

Tarih : 16.2.2022 Dosya No : 2022-3-012
Niteliği : Devralma Pazar : Sağlık Hizmetleri (ilaçlar, Hastahaneler, sağlık ekipmanları ve malzemeleri)
Bio Products Laboratory Limited ve Kedrion S.p.A- Permira Holdings Limited ve Sestant Internazionale SpA
Bio Products Laboratory Limited ve Kedrion S.p.A'nın dolaylı ortak kontrolünün nihai olarak Permira Holdings Limited ve Sestant Internazionale SpA tarafından kontrol edilen veya yönetilen şirketler tarafından devralınması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.