Detay

Tarih : 26.4.2021 Dosya No : 2021-1-15
Niteliği : Devralma Pazar : Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
Komtaş Bilgi Yönetimi Danışmanlık ve Ticaret Anonim Şirketi-Bİ Strateji Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Komtaş Bilgi Yönetimi Danışmanlık ve Ticaret Anonim Şirketi, Bİ Strateji Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin %100 hissesini devir alacaktır. İşlemin taraflarının temel faaliyet alanı İş Zekâsı, Veri ve Analitik'tir. Bu alan, kurumların farklı operasyonel sistemlerde biriktirmiş olduğu verilerin, son kullanıcıların karar verme süreçlerinde bilgiye dönüştürüldüğü, kullanıcıların bilgi işlem departmanlarına ihtiyaç duymadan kendi raporlarını self-servis yöntemlerle kendilerinin oluşturduğu ve elde ettikleri sonuçları diğer iş birimieriyle paylaştıkları görsel bir uygulama platformu sunmaktadır. Veri ve Analitik Çözümler, kurum içindeki veri kümelerinin, İş Zekâsı kullanıcıları için hazır duruma getirildiği istatistiki bazı yöntemlerle tahminlemelerin yapılabildiği, veri modelleri ve altyapı hizmetleriyle ilgili teknolojik süreçleri kapsamaktadır.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.