Detay

Tarih : 9.6.2022 Dosya No : 2022-4-026
Niteliği : Devralma Pazar :
Koru Sigorta A.Ş -Hedef Holding A.Ş tarafından
Koru Sigorta A.Ş (''Koru Sigorta'') paylarının toplamda %99,83'üne tekabül eden ve Erhan Çiftçioğlu, Doruk Çiftçioğlu, Atıf Bülent Bora, Sim Bora ve Esra Bora' ya ait olanpayların Namık Kemal Gökalp ve Hedef Holding A.Ş tarafından (''Hedef Grubu'') devralınması ve Koru Sigorta' nın kontrolünün Hedef Grubuna' geçmesi işlemidir.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.