Detay

Tarih : 28.12.2021 Dosya No : 2021-4-074
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
ENGIE S.A., Equans S.A.S., Bouygues S.A.
ENGIE S.A. tarafından kontrol edilen Equans S.A.S. ve iştiraklerinin tek kontrolünün Bouygues S.A. tarafından devralınmasına ilişkindir.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.