Detay

Tarih : 3.11.2023 Dosya No : 2023-4-051
Niteliği : Ortak Girişim Pazar :
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. ve Mitsubishi Electric Corporation
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. ve Mitsubishi Electric Corporation’ın güç jeneratörü iş kolları üzerinde Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. ve Mitsubishi Electric Corporation tarafından bir ortak girişim kurulmasına ilişkindir.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.