Detay

Tarih : 31.12.2021 Dosya No : 2022-3-001
Niteliği : Birleşme Pazar : Sağlık Hizmetleri (ilaçlar, Hastahaneler, sağlık ekipmanları ve malzemeleri)
Dmed Diyaliz Hizmetleri AŞ ve Fresenius Medikal Hizmetler AŞ
Dmed Diyaliz Hizmetleri AŞ'nin hisselerinin tamamının Fresenius Medikal Hizmetler AŞ tarafından devralınması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.