Detay

Tarih : 24.12.2021 Dosya No : 2021-4-073
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Diğer
Saudi Arabian Industrial Company, SeAH Changwon Integrated Special Steel Corporation
Saudi Arabian Industrial Company ve SeAH Changwon Integrated Special Steel Corporation tarafından tam işlevsel bir ortak girişim şirketi kurulması

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.