Detay

Tarih : 27.6.2022 Dosya No : 2022-1-22
Niteliği : Devralma Pazar :
Contabo Topco GmbH, KKR & Co. Inc., Constellation BidCo GmbH
İşbu bildirim, Contabo Topco GmbH’in tek kontrolünün, KKR & Co. Inc.’in iştirakleri tarafından danışmanlık verilen ve yönetilen yatırım fonları, araçlar ve/veya hesapların tamamına dolaylı olarak sahip olduğu bir özel amaçlı araç şirket olan Constellation BidCo GmbH aracılığıyla devralınmasına ilişkindir.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.