Detay

Tarih : 7.1.2022 Dosya No : 2022-3-002
Niteliği : Birleşme Pazar : Kimyasal Ürünler
Altadia Group ve The Carlyle Group Inc.
Altadia Grubu’nun tek kontrolünün The Carlyle Group Inc.’in bağlı şirketleri tarafından dolaylı olarak devralınması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.