Detay

Tarih : 16.11.2021 Dosya No : 2021-6-048
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
Heksagon Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.,Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş., SBK Holding A.Ş.
SBK Holding A.Ş.’ye ait Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. paylarının Heksagon Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.