Detay

Tarih : 14.1.2022 Dosya No : 2022-3-004
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Sağlık Hizmetleri (ilaçlar, Hastahaneler, sağlık ekipmanları ve malzemeleri)
FutureLife, a.s., CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. ve Hartenberg Holding s.r.o
FutureLife, a.s.'nin ortak kontrolünün dolaylı olarak CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. ve Hartenberg Holding s.r.o tarafından devralınması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.