Detay

Tarih : 11.2.2021 Dosya No : 2021-4-010
Niteliği : Devralma Pazar : Makina ve teçhizat
Savio Macchine Tessili S.p.A (SAVIO) /Vandewiele NV (VDW)
Itaca Finance SA'ya ait olan Savio Macchine Tessili S.p.A.'in %100 hissesinin Vandewiele NV tarafından (iştiraki aracılığıyla) dolaylı olarak devralınması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.