Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı (6.11.2020)


Antalya Limanını işletmekte olan Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.’nin yükleme ve tahliye hizmetlerinde aşırı fiyat uygulamak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. 

05.11.2020 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.’nin konteyner elleçleme hizmetleri pazarında aşırı fiyatlama uygulamaları ile 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi.

Yargı yolu Ankara İdare Mahkemeleri olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 05.11.2020 tarih, 20-48/666-291 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.