"Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamadığı Kabul Edilen Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Karar ve Eylemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı" kamuoyu görüşüne açılmıştır (23.10.2020)

Bilindiği üzere, 24.06.2020 tarihli ve 31165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7246 sayılı Kanun ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden biri de, 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesine eklenen fıkra ile de minimis müessesesinin hukukumuza kazandırılması olmuştur. Rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve eylemlerinin soruşturma konusu yapılmamasına olanak sağlayan de minimis müessesesi sayesinde Kurum kaynaklarının öncelikli olarak daha önemli ihlallere yönlendirilmesi mümkün olacaktır.

4054 sayılı Kanun’un 41. maddesinin ikinci fıkrasında de minimis müessesesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Rekabet Kurulu tarafından çıkarılan tebliğ ile belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu hüküm uyarınca, piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamadığı kabul edilen anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve eylemlerinin hangi ölçütler esas alınarak soruşturma konusu yapılmayabileceğine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla “Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamadığı Kabul Edilen Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Karar ve Eylemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı” hazırlanmıştır. Söz konusu Tebliğ Taslağı, Rekabet Kurulunun 22.10.2020 tarihli ve 20-47/653 sayılı kararı gereğince kamuoyu görüşüne sunulmaktadır.

Tebliğ Taslağı’na ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmelerin 23.11.2020 tarihine kadar duzenleme@rekabet.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi mümkündür.

Tebliğ Taslağı’na buradan erişilebilmektedir.

 

NOT: Görüş yazılarında, görüş bildirenin ad/unvan ve iletişim bilgilerine yer verilmesi ve e-postanın konu kısmına “De Minimis Tebliği” ibaresinin yazılması gerekmektedir.