Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girdi (24.6.2020)

16.06.2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilerek yasalaşan 7246 sayılı “Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 24.06.2020 tarihli ve 31165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 7246 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler işlenmiş nihai metnine https://www.rekabet.gov.tr/tr/Sayfa/Mevzuat/4054-sayili-kanun adresinden ulaşılabilmektedir.