Uluslararası Rekabet Ağı (International Competition Network-Icn) İşbirliğinde ve Alman Federal Kartel Ofisi (Bundeskartellamt) Ev Sahipliğinde 4-6 Mayıs 2022 Tarihlerinde Berlin'de Düzenlenmiş Olan 2022 ICN Yıllık Konferansına Katılım. (11.5.2022)

  • Uluslararası Rekabet Ağı işbirliğinde ve Alman Federal Kartel Ofisi ev sahipliğinde 4-6 Mayıs 2022 tarihlerinde Berlin'de düzenlenmiş olan “2022 ICN Yıllık Konferansı”na Kurumumuzu temsilen Rekabet Uzmanları Merve BİROĞLU, Bilge YILMAZ, Emircan AKSAKAL ve Osman Can AYDOĞDU katılmıştır. 
  • Aynı zamanda her bir uzmanımız farklı oturumlarda sunum yaparak katkı sağlamıştır.