Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 20.7.2018 Dosya No : 2018-5-031
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
Ravago S.A. ve The Dow Chemical Company
Tarih : 20.7.2018 Dosya No : 2018-1-042
Niteliği : Devralma Pazar : Kimyasal Ürünler
-Megadyne S.p.A. -Partners Group AG
Tarih : 20.7.2018 Dosya No : 2018-5-030
Niteliği : Devralma Pazar : Tekstil ve Hazır Giyim
EHM Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ayya Perakende Yatırımları A.Ş. ve QF Turkey Investments B.V.
Tarih : 18.7.2018 Dosya No : 2018-4-41
Niteliği : Devralma Pazar : Lojistik ve Depolama
-The Blackstone Group L.P. -Financiere Efel SAS -Optimus Bidco SAS -Equistone IV FCPR - EPE Feel FPCI
Tarih : 17.7.2018 Dosya No : 2018-4-039
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Havacılık ve Uzay Sanayi, Uydu Teknolojileri
The Boeing Company Safran S.A.
Tarih : 17.7.2018 Dosya No : 2018-3-51
Niteliği : Devralma Pazar : Esnek ambalaj pazarı
Alpha Flexibles B.V. , Elif Holding Anonim Şirketi
Tarih : 16.7.2018 Dosya No : 2018-1-038
Niteliği : Devralma Pazar : Makina ve teçhizat
-Liebherr-Werk Nenzing GmbH -Liebherr-MCCtec GmbH
Tarih : 16.7.2018 Dosya No : 2018-1-041
Niteliği : Devralma Pazar : Enerji (Elektrik-Gaz-Su)
-İpragaz A.Ş. -Total Turkey Pazarlama A.Ş.
Tarih : 16.7.2018 Dosya No : 2018-4-038
Niteliği : Devralma Pazar : Lojistik
- Container Finance Ltd Oy - CMA CGM S.A.
Tarih : 11.7.2018 Dosya No : 2018-3-50
Niteliği : Devralma Pazar : İmmunosüpresanlar ve diğer imünosüpresanlar
Er-kim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş, Celgene İlaç Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi