Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Karar Konusu:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayı/Tarihi:
/
Yayınlanma Tarihi : 8.11.2017 Karar Sayısı : 17-20/324-144
Karar Tarihi : 3.7.2017 Karar Türü : Rekabet İhlali
Türkiye’de Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası pazarında faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin birlikte taksit uygulamasını kaldırmak ve ek zorluklar yaratmak suretiyle rekabeti bozucu, kısıtlayıcı anlaşma ve/veya uyumlu eylem içinde olup olmadıkları.
Yayınlanma Tarihi : 6.11.2017 Karar Sayısı : 17-20/326-146
Karar Tarihi : 3.7.2017 Karar Türü : Diğer
Rekabet Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 16-14/219-M sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturma kapsamında Citibank A.Ş.’nin, 4054 sayılı Kanun ve 2010/3 sayılı Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesine ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğ uyarınca dosyaya giriş talebine yönelik alınmış olan 15.05.2017 tarih 17-16/233-98 sayılı Kurul kararının, “Kurum içi yazışma” niteliğini haiz Pişmanlık başvurusu ve ekleri ile özel sektör gerçek ve tüzel kişileri gibi bilgisine başvurulanlarla yapılan yazışmalara erişimde herhangi bir elektronik veya mekanik kopyasının alınmadan inceleme yapılmasına ilişkin kısmının yeniden değerlendirilmesi talebi.
Yayınlanma Tarihi : 6.11.2017 Karar Sayısı : 17-19/298-133
Karar Tarihi : 8.6.2017 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Saide Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hisselerinin (…..)’ünün Marubeni Corporation tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayınlanma Tarihi : 3.11.2017 Karar Sayısı : 17-20/328-148
Karar Tarihi : 3.7.2017 Karar Türü : Diğer
Rekabet Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 16-14/219-M sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturma kapsamında Sumitomo Mitsui Banking Corporation’ın, 4054 sayılı Kanun ve 2010/3 sayılı Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesine ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğ uyarınca dosyaya giriş talebine yönelik alınmış olan 15.05.2017 tarih 17-16/235-100 sayılı Kurul kararının, “Kurum içi yazışma” niteliğini haiz Pişmanlık başvurusu ve ekleri ile özel sektör gerçek ve tüzel kişileri gibi bilgisine başvurulanlarla yapılan yazışmalara erişimde herhangi bir elektronik veya mekanik kopyasının alınmadan inceleme yapılmasına ilişkin kısmının yeniden değerlendirilmesi talebi.
Yayınlanma Tarihi : 3.11.2017 Karar Sayısı : 17-20/327-147
Karar Tarihi : 3.7.2017 Karar Türü : Diğer
Rekabet Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 16-14/219-M sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturma kapsamında JPMorgan Chase Bank N.A. Merkezi Columbus Ohio İstanbul Türkiye Şubesi’nin, 4054 sayılı Kanun ve 2010/3 sayılı Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesine ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğ uyarınca dosyaya giriş talebine yönelik alınmış olan 15.05.2017 tarih 17-16/234-99 sayılı Kurul kararının, “Kurum içi yazışma” niteliğini haiz Pişmanlık başvurusu ve ekleri ile özel sektör gerçek ve tüzel kişileri gibi bilgisine başvurulanlarla yapılan yazışmalara erişimde herhangi bir elektronik veya mekanik kopyasının alınmadan inceleme yapılmasına ilişkin kısmının yeniden değerlendirilmesi talebi.
Yayınlanma Tarihi : 3.11.2017 Karar Sayısı : 17-20/309-135
Karar Tarihi : 3.7.2017 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
IDG Capital Partners’a ait olan LEDVANCE GmbH hisselerinin %100’ünün MLS Co. Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayınlanma Tarihi : 27.10.2017 Karar Sayısı : 17-19/297-132
Karar Tarihi : 8.6.2017 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ve bu teşebbüs tarafından kontrol edilen Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.’nin kontrolünün İsrafil UÇURUM ve Yusuf UÇURUM tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayınlanma Tarihi : 27.10.2017 Karar Sayısı : 17-19/295-131
Karar Tarihi : 8.6.2017 Karar Türü : Rekabet İhlali
Ankara Sincan Cimşit Mezarlığı bölgesinde faaliyet gösteren mermer ustalarının mezar yapma işini sırayla gerçekleştirmek suretiyle müşteri paylaşımı yaptıkları ve bölge dışından başka mermer ustalarını bu bölgeye sokmadıkları iddiası. - Ankara ilinde faaliyet gösteren bazı mezar mermeri yapımcıları tarafından sıra sistemi uygulanmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un ihlal edilip edilmediği.
Yayınlanma Tarihi : 27.10.2017 Karar Sayısı : 17-19/288-125
Karar Tarihi : 8.6.2017 Karar Türü : Rekabet İhlali
Kırklareli Belediyesinin 06.12.2016 tarih ve 212 sayılı kararı ile söz konusu karara dayanarak T.C. Kırklareli Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü tarafından alınan 21.12.2016 tarih ve 2974 sayılı kararın 4054 sayılı Kanun'a aykırılık oluşturduğu; ayrıca piyasada faaliyet gösteren ekmek üreticisi teşebbüslerin resmi kurum ihalelerinde danışıklı hareket ettikleri iddiası.
Yayınlanma Tarihi : 27.10.2017 Karar Sayısı : 17-19/285-123
Karar Tarihi : 8.6.2017 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Siyam Petrolcülük San. ve Tic. A.Ş.’nin yapmış olduğu dikey anlaşma ve çeşitli uygulamalar yolu ile 4054 sayılı Kanun’u ve 2002/2 sayılı Tebliğ’i ihlal ettiği iddiası.