Genel Çerçeve

Rekabet hukuku ve politikası küreselleşme sürecine paralel olarak her geçen gün daha fazla uluslararası nitelik kazanmaktadır. Bu çerçevede söz konusu alanda uluslararası işbirliği yükselen bir önemi haizdir. Uluslararası işbirliği çok taraflı ve iki taraflı platformlarda gerçekleşmektedir. Uluslararası işbirliği esas olarak bir yandan ülkelerin bilgi ve tecrübe değişimlerine imkan tanırken, diğer yandan sınırlı da olsa rekabet kurallarının uygulanması konusunda fırsatlar sunmaktadır.

      Rekabet Kurumu Türkiye’nin AB tam üyelik sürecinde önemli bir fasıl olan rekabet politikası faslına ilişkin çalışmalarda kritik bir rolü haizdir. AB sürecinin yanı sıra Rekabet Kurumu, çok taraflı platformlar olan OECD, UNCTAD, Uluslararası Rekabet Ağı (ICN), DTÖ gibi kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalara aktif olarak katılım sağlamaktadır. Rekabet Kurumu ikili ilişkiler çerçevesinde sırasıyla Kore, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Bosna-Hersek, Moğolistan, Rusya, Hırvatistan, Avusturya, KKTC, Mısır ve Kazakistan rekabet kurumları ile de mutabakat zabıtları imzalamıştır.

      Rekabet Kurumu sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi, ülkemizin bulunduğu coğrafyada yerleşik ülkelerdeki kapasite inşası çalışmalarına destek olmak amacıyla uygun zeminlerde paylaşmaktadır.