On Binde Dört Paya İlişkin Banka Bilgisi

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 39/c maddesine göre, yeni kurulan ve sermaye artıran limited ve anonim şirket statüsündeki ortaklıkların kuruluş sermayelerinin veya sermayenin artan kısmının onbinde dördünü kurumumuza ödemeleri gerekmektedir. Ödeme yapılacak banka ve hesap bilgileri aşağıdadır.

Banka Adı : Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi
Hesap No  : 80000011
IBAN          : TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11