14.Dönem Rekabet Uzman Yardımcılığı Sınav Sonuçları Açıklanmıştır

Kurumumuz Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavını kazanan adayların atama işlemlerine esas olacak aşağıdaki belgeleri en geç 28.04.2017 tarihi mesai saati sonuna kadar (18:00) Kurumumuz Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki telefon numaralarından da bilgi alınabilir.

0 312 291 42 34
0 312 291 42 16


GEREKLİ BELGELER
1- Mezuniyet Belgesi (Diploma veya Çıkış Belgesinin aslı veya noterden onaylı örneği, aslını ibraz eden adaylara örneği Kurumca tasdik edildikten sonra asılları geri verilecektir.)
2- Adli Sicil Belgesi (E-Devlet uygulamasından alınabilir)
3- Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet uygulamasından alınabilir)
4- Sağlık Kurulu Raporu (Özel Sağlık Kurumlarından alınanlarda geçerlidir)
5- 4 Adet Vesikalık Resim (Son 6 ayda çekilmiş)


*Yukarıda kayıtlı belgeler haricinde; Adayların Lise Hazırlık Belgesi, Avukatlık Staj Belgesi veya Yüksek Lisans Diploması var ise atama öncesi Kuruma ibraz etmeleri gerekmektedir.

**Başka bir kamu kurumunda çalışan adayların atama yazışmalarını takip etmesi için en kısa sürede Kurumumuzla irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Sınav Sonuçları için tıklayınız.