16.09.2017 Tarihinde Yapılacak Olan Yazılı Sınav ile İlgili Duyuru
16.09.2017 tarihinde yapılacak olan yazılı sınav, klasik ve test sorularından oluşan karma usulde yapılacaktır. Adayların bilgisine sunulur.