Ambarlı Limanı’nda Faaliyet gösteren Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği A.Ş.’nin Limar Liman ve Gemi İşletmeleri A.Ş. Tarafından Devralınmasına İlişkin Başvuru Nihai İncelemeye Alındı.

Ambarlı Limanı’nda faaliyet gösteren Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği A.Ş.’nin denizcilik alanında çeşitli faaliyetler gösteren Arkas Holding tarafından kontrol edilen Limar Liman ve Gemi İşletmeleri A.Ş. tarafından devralınmasına ilişkin başvuru, Rekabet Kurulunun 01.06.2017 tarih ve 17-18/271-M sayılı kararı ile nihai incelemeye alındı.

Bilindiği üzere, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 7. maddesi ile Rekabet Kurulu, piyasalarda rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak birleşme ve/veya devralma işlemlerini denetlemekle görevlidir. Kurul, piyasadaki rekabetin yapısına etkileri bakımından incelemenin derinleştirilmesi ihtiyacı duyulan işlemleri, Kanun’un 10. maddesi çerçevesinde nihai incelemeye alabilmektedir.

Kurul’a bildirilmiş bir birleşme/devralma işlemi, 10. maddeye göre nihai karara kadar askıda olup uygulamaya konulması mümkün değildir. Bununla birlikte işlemin nihai incelemeye alınması, izin verilemez nitelikte olduğu anlamına gelmemektedir.