Karar Sayısı :
17-16/231-97
Karar Tarihi : 15.5.2017
Karar Türü :
Birleşme ve Devralma
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.- Odea Bank A.Ş.
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. ile Odea Bank A.Ş. arasında akdedilen “Acentelik Sözleşmesi”ne bireysel muafiyet tanındı.