Karar Sayısı :
17-22/344-154
Karar Tarihi : 13.7.2017
Karar Türü :
Menfi Tespit ve Muafiyet
Mobil Oil Türk A.Ş.
Mobil Oil Türk A.Ş. ile distribütörler arasında akdedilen Madeni Yağlar Distribütörlük Sözleşmesi’nin 2002/2 sayılı Tebliğ kapsamında grup muafiyetinden yararlandığına karar verildi.