Karar Sayısı :
17-19/298-133
Karar Tarihi : 8.6.2017
Karar Türü :
Birleşme ve Devralma
Saide Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Saide Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin belli oranda hissesinin Marubeni Corporation tarafından devralınması işlemine izin verildi.