Detay

Tarih : 6.9.2022 Dosya No : 2022-3-62
Niteliği : Ortak Girişim Pazar :
Olin Corporation ve Mitsui & Co., Ltd
Olin Corporation ve Mitsui & Co., Ltd tarafından tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemi.

Yukarıdaki işlem hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler https://edevlet.rekabet.gov.tr/ adresinden "Birleşme Devralma Başvurularına Bilgi Verme veya İtiraz Başvurusu" yapabilirler.