Son Kurul Kararları

Karar Sayısı : 22-42/608-256 Karar Tarihi : 15.9.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Solarpower Enerji Üretim A.Ş.
Solarpower Enerji Üretim A.Ş.’nin tek kontrolünün İş Portföy Yönetimi A.Ş. Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Detay
Karar Sayısı : 22-42/611-257 Karar Tarihi : 15.9.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
LANXESS AG’nin (LANXESS) yüksek performanslı malzeme iş kolu (HPM)-Koninklijke DSM N.V.’nin (DSM) mühendislik malzemeleri iş kolu (DEM)
Lanxess AG’nin yüksek performanslı malzeme iş kolu ve Koninklijke DSM N.V’nin mühendislik malzemeleri iş kolunun tek kontrolünün dolaylı olarak Advent International Corporation tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Detay
Karar Sayısı : 22-42/625-261 Karar Tarihi : 15.9.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Alleghany Corporation
Alleghany Corporation’ın dolaylı olarak Berkshire Hathaway Inc. tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Detay
Karar Sayısı : 22-42/619-BD Karar Tarihi : 15.9.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Life Supplies N.V.-Life Supplies B.V. İzne Tâbi Olmayan / Kapsam Dışı (Bu nitelikteki işlemlere ilişkin gerekçeli karar yayımlanmamaktadır.)
Life Supplies N.V. ve iştiraki Life Supplies B.V.'nin tek kontrolünün Ravago Chemicals S.A. aracılığıyla Ravago S.A. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.
Detay
Karar Sayısı : 22-41/558-222 Karar Tarihi : 8.9.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Norstella-Citeline
Norstella Topco ile Informa Pharma Intelligence’ın birleşmesi ile oluşacak teşebbüs üzerindeki ortak kontrolün HgCapital LLP; Welsh, Carson, Anderson&Stowe ile Warburg Pincus LLC tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Detay
Karar Sayısı : 22-41/559-223 Karar Tarihi : 8.9.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Contabo Topco GmbH
Contabo Topco GmbH’nin tek kontrolünün, Constellation BidCo GmbH aracılığıyla nihai olarak KKR&Co. Inc tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Detay
Karar Sayısı : 22-41/561-225 Karar Tarihi : 8.9.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
IWS France-Occitanis-SCI Laterre-SCORI-SCORI Est-SEDA-Suez RR IWS Chemicals -Suez RR IWS Minerals
Suez Grup’un tehlikeli atıkların çöp depolama sahasında toplanması, tehlikeli atıkların yakımı ve fiziko-kimyasal atıkların arıtımı olmak üzere üç bölüme ayrılan ve çeşitli şirket ve varlıkları içeren özel endüstriyel atık işinin belirli bölümlerinin ortak kontrolünün Global Infrastructure Management, LLC ve Meridiam SAS’ın ortak kontrolündeki Suez S.A. tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Detay
Karar Sayısı : 22-41/562-226 Karar Tarihi : 8.9.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Derichebourg Environnement’ın bazı varlıkları
Derichebourg Environnement’ın bazı varlıklarının tek kontrolünün Riva Acier S.A.S. tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Detay
Karar Sayısı : 22-41/563-227 Karar Tarihi : 8.9.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
TCHIBO Anlagen-Verwaltungsgesellschaft mbH (Tchibo Grubu)
Tchibo Grubu’nun tek kontrolünün hâlihazırda ortak kontrol sahibi Trivium Vermögensverwaltungs GmbH tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Detay
Karar Sayısı : 22-41/564-228 Karar Tarihi : 8.9.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
TCHIBO Anlagen-OLAM Agri Holdings Pte. Ltd.
Olam Agri Holdings Pte. Ltd.’nin ortak kontrolünün, nihai olarak Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından kontrol edilen Saudi Agricultural and Livestock Investment Company’nin tamamına sahip olduğu iştiraki SALIC International Investment Company tarafından devralınması işlemine izin verildi
Detay