Kurumun Yayın Desteği Verdiği Akademik Çalışmalar

Tez ve Özgün Eserlerin Rekabet Kurumu tarafından Yayımlanması

Rekabet Kurumu, rekabet hukuku, politikası ve sanayi iktisadı alanlarındaki Türkçe yüksek lisans tezlerini, doktora tezlerini ve özgün eserleri yayımlayabilir. Yayımlanacak tez ve eserlere karar verilirken, hakem görüşleri, bütçe kısıtları, aynı ya da benzer konulardaki eserlerin daha önce yayımlanıp yayımlanmadığı, politika öncelikleri gibi ölçütler dikkate alınır.

Tez ve eserler Rekabet Kurumu tarafından yayımlanması talebiyle yayinlar@rekabet.gov.tr adresine iletilmelidir. Söz konusu tez ve eserler, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Yazarlar, tez veya eserleriyle birlikte, iletişim adresi, telefon ve elektronik posta bilgilerini sunmalıdır. Yüksek lisans ve doktora tezleri bakımından tez sınav tutanakları da gönderilmeli ve kabul edilen tezlerde esaslı değişiklik yapılmamış olmalıdır.

 

 

Toplam : 25 kayıt