Stratejik Plan

Kurumumuz, yasal zorunluluk olmamasına rağmen, yasal zemini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu olan ve faaliyetlerin belirlenen misyon, vizyon ve ilkeler çerçevesinde, bir stratejik plana dayalı ve bu plan ile tespit edilen amaçları ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik olarak, planlı ve programlı bir şekilde yürütülmesi anlayışı doğrultusunda her beş yılda bir stratejik plan hazırlamaktadır. Halen, 2019-2023 dönemini kapsayan “Rekabet Kurumu Stratejik Planı” yürürlüktedir.