Başkan Yardımcılıkları


Başkan Yardımcısı   : Haluk Recai BOSTAN

Başkan Yardımcısı   : Ferhat TOPKAYA

Başkan Yardımcısı   : Hakan BİLİR

Başkanlık hizmetlerinin yürütülmesinde Başkana yardımcı olmak amacıyla üç adet Başkan Yardımcısı görevlendirilebilir. Başkan Yardımcıları Başkan tarafından verilen görevleri yapmak, talimatları yerine getirmek, teşkilat kademeleri ve ilgili hizmet birimleri arasında uyum ve işbirliğini sağlamakla yükümlüdürler.