Başkan Yardımcılıkları

Başkan Yardımcısı   : Dr. Faik Metin TİRYAKİ
Başkan Yardımcısı   : Haluk Recai BOSTAN
Başkan Yardımcısı   : Ferhat TOPKAYA

Başkanlık hizmetlerinin yürütülmesinde Başkana yardımcı olmak amacıyla iki adet Başkan Yardımcısı görevlendirilebilir. Başkan Yardımcıları Başkan tarafından verilen görevleri yapmak, talimatları yerine getirmek, teşkilat kademeleri ve ilgili hizmet birimleri arasında uyum ve işbirliğini sağlamakla yükümlüdürler.