Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 29.5.2023 Dosya No : 2023-4-025
Niteliği : Devralma Pazar :
Zeosta Makina Teknoloji Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Anonim Şirketi - Sancak Yatırım İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
Tarih : 29.5.2023 Dosya No : 2023-1-23
Niteliği : Devralma Pazar :
Good Job Games Bilişim Yazılım ve Pazarlama A.Ş. AI Games FZ LLC
Tarih : 29.5.2023 Dosya No : 2023-5-016
Niteliği : Devralma Pazar :
Atlas Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yeniköy Enterprises B.V. ve Desan Deniz İnşaat Sanayi Anonim Şirketi
Tarih : 29.5.2023 Dosya No : 2023-5-013
Niteliği : Ortak Girişim Pazar :
Saudi Arabian Development Co Ltd ve Exel Investments Netherlands BV
Tarih : 29.5.2023 Dosya No : 2023-5-014
Niteliği : Devralma Pazar :
Honeywell, Compressor Controls Corporation ve Indicor Equity LLC (USA)'
Tarih : 24.5.2023 Dosya No : 2023-1-22
Niteliği : Devralma Pazar :
Concentrix - Webhelp
Tarih : 24.5.2023 Dosya No : 2023-1-20
Niteliği : Devralma Pazar :
Maxis Yenilikçi GSYF - Techone - Co-One
Tarih : 24.5.2023 Dosya No : 2023-1-21
Niteliği : Devralma Pazar :
AIS Yazılım - Koç Holding
Tarih : 15.5.2023 Dosya No : 2023-4-024
Niteliği : Devralma Pazar :
Toshiba Corporation , Japan Industrial Partners, Inc.
Tarih : 11.5.2023 Dosya No : 2023-4-023
Niteliği : Devralma Pazar :
MELECS EWS GmbH’nin kontrolünün Invest Unternehmensbeteiligungs AG ve Raiffeisen OÖ Invest GmbH & Co OG