Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 13.4.2021 Dosya No : 2021-1-13
Niteliği : Devralma Pazar : Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri
Caisse des Dépôts et Consignations-Électricité de France SA-Orange SA-Orange Concessions SASU
Tarih : 7.4.2021 Dosya No : 2021-5-023
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
Döksan Basınçlı Döküm ve Makina Sanayi Ticaret Limited Şirket, YK Yatırım Holding A.Ş ve Esat Dolgun ve Nuran Dolgun
Tarih : 7.4.2021 Dosya No : 2021-6-013
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Otomotiv
Devralan: Magna International Inc. , LG Electronics Inc.
Tarih : 2.4.2021 Dosya No : 2021-1-12
Niteliği : Devralma Pazar : mobil oyun pazarı
Bytedance Ltd.-Moonton Holdings Limited
Tarih : 30.3.2021 Dosya No : 2021-4-026
Niteliği : Devralma Pazar : Hurda Metal Ticareti Pazarı
Derichebourg SA, Groupe Ecore Holding SAS
Tarih : 30.3.2021 Dosya No : 2021-4-025
Niteliği : Devralma Pazar : Hurda Metal Ticareti Pazarı
Plansee Holding AG, Ceratizit S.A.
Tarih : 26.3.2021 Dosya No : 2021-5-019
Niteliği : Devralma Pazar : Deniz ve kıyı sularında yolcu taşımacılığı,Diğer
Nile Dutch Investments B.V. ve HapagLloydAktiengesellschaft
Tarih : 26.3.2021 Dosya No : 2021-5-020
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
Norsk Hydro ASA ve KPS Capital Partners, LP
Tarih : 23.3.2021 Dosya No : 2021-1-10
Niteliği : Devralma Pazar : Mobil reklamcılık ağı hizmetleri
Digital Turbine, Inc.-AdColony Holding AS
Tarih : 19.3.2021 Dosya No : 2021-5-016
Niteliği : Birleşme Pazar : Diğer
Rexnord Corporation ve Regal Beloit Corporation