Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 23.9.2022 Dosya No : 2022-1-30
Niteliği : Devralma Pazar :
Makronet Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Softline International Technologies L.L.C.
Tarih : 9.9.2022 Dosya No : 2022-1-29
Niteliği : Devralma Pazar :
GfK SE - AI PAVE Dutchco I B.V.
Tarih : 6.9.2022 Dosya No : 2022-3-62
Niteliği : Ortak Girişim Pazar :
Olin Corporation ve Mitsui & Co., Ltd
Tarih : 3.9.2022 Dosya No : 2022-4-041
Niteliği : Devralma Pazar :
Sançim Bilecik Çimento Madencilik Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket, Mustafa Hakan Safi, Said Safi ve Faruk Safi
Tarih : 29.8.2022 Dosya No : 2022-3-61
Niteliği : Devralma Pazar :
Imerys Grubu ve Platinum Equity Group
Tarih : 29.8.2022 Dosya No : 2022-2-040
Niteliği : Devralma Pazar :
Peyman Kuruyemiş Gıda Aktariye Kimyevi Maddeler Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.,European DFNS Services Sarl, İş Holding A.Ş.
Tarih : 25.8.2022 Dosya No : 2022-5-043
Niteliği : Devralma Pazar :
Glencore International AG Recytech Recylex
Tarih : 19.8.2022 Dosya No : 2022-5-042
Niteliği : Devralma Pazar :
Neovia Logistics Holdings Ltd, Oaktree Capital Group, LLC, Ares Management Corporation ve Vector Capital Management, LP
Tarih : 19.8.2022 Dosya No : 2022-1-25
Niteliği : Devralma Pazar :
Iron Mountain Incorporated - Information Fort LLC - C.B.K. Soft Yazılım Donanım Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Sanayi Ticaret AŞ
Tarih : 19.8.2022 Dosya No : 2022-1-26
Niteliği : Devralma Pazar :
Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ - Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret AŞ