Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 21.10.2021 Dosya No : 2021-3-68
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Sağlık Hizmetleri (ilaçlar, Hastahaneler, sağlık ekipmanları ve malzemeleri)
Alagöz Holding AŞ Sinovac (Hainan ) Life Sciences Co. ,
Tarih : 21.10.2021 Dosya No : 2021-3-69
Niteliği : Birleşme Pazar : Sağlık Hizmetleri (ilaçlar, Hastahaneler, sağlık ekipmanları ve malzemeleri)
Biotest AG Grifols S.A.
Tarih : 20.10.2021 Dosya No : 2021-6-044
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
Europcar Mobility Group S.A., Volkswagen AG , Trinity Investments Designated Activity Company, Pon Holdings B.V.,
Tarih : 15.10.2021 Dosya No : 2021-3-67
Niteliği : Birleşme Pazar : Kimyasal Ürünler
Troy Corporation Arxada AG
Tarih : 12.10.2021 Dosya No : 2021-4-062
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
Flint Group GmbH, LSF11 Folio Bidco GmbH
Tarih : 12.10.2021 Dosya No : 2021-4-061
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer,Elektrik dağıtım ve kontrol cihazlarının imalat
Luna Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, Landis+Gyr AG
Tarih : 11.10.2021 Dosya No : 2021-1-36
Niteliği : Devralma Pazar : Görsel ve işitsel medya
Discovery, Inc., WarnerMedia
Tarih : 11.10.2021 Dosya No : 2021-3-66
Niteliği : Birleşme Pazar : Kimyasal Ürünler
JSR Corporation ENEOS Corporation
Tarih : 8.10.2021 Dosya No : 2021-4-059
Niteliği : Devralma Pazar : Alışveriş merkezi işletmeciliği pazarı
MRT Investment Holding 6 B.V. /Merter (Turkey) B.V. (HEDEF)
Tarih : 8.10.2021 Dosya No : 2021-4-058
Niteliği : Devralma Pazar : İnşaat (Taş, çimento, demir/çelik, seramik, cam, yapı kimyasalları ve mühendislik hizmetleri)
: Acciaieria Arvedi S.p.A. /Acciai Speciali Terni S.p.A ve iştirakleri Thyssenkrupp Stainless GmbH ve Thyssenkrupp Stainless Turkey Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş