Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 10.8.2022 Dosya No : 2022-4-037
Niteliği : Birleşme Pazar :
Westenergie Breitband GmbH ,IIP Glasfaser Investment GmbH , First Sentier Investors International IM Limited
Tarih : 8.8.2022 Dosya No : 2022-2-037
Niteliği : Devralma Pazar :
Derichebourg Environnement - Riva Acier S.A.S.
Tarih : 8.8.2022 Dosya No : 2022-3-56
Niteliği : Devralma Pazar :
DuPont ve Celanese
Tarih : 5.8.2022 Dosya No : 2022-2-35
Niteliği : Devralma Pazar :
- Scintia Vermögensverwaltungs GmbH - Trivium Vermögensverwaltungs GmbH
Tarih : 29.7.2022 Dosya No : 2022-2-34
Niteliği : Devralma Pazar :
- Suez S.A3 - Veolia Environment S.A
Tarih : 22.7.2022 Dosya No : 2022-2-033
Niteliği : Birleşme Pazar :
SALIC International Investment Company Olam Holdings Pte. Ltd.
Tarih : 22.7.2022 Dosya No : 2022-5-039
Niteliği : Devralma Pazar :
Aubert & Duval S.A., Airbus SAS, Safran S.A. ve Ace Aero Partenaires (Tikehau Ace Capital
Tarih : 22.7.2022 Dosya No : 2022-5-038
Niteliği : Ortak Girişim Pazar :
TSH Grafton B.V.’Raffles Leven Limited, Stichting Depositary APG Strategic Real Estate Pool ve MacGregor TSH 2 B.V.
Tarih : 21.7.2022 Dosya No : 2022-3-54
Niteliği : Ortak Girişim Pazar :
Abu Dhabi National Oil Company - Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC- Reliance Industries Limited- Shaheen
Tarih : 19.7.2022 Dosya No : 2022-1-023
Niteliği : Devralma Pazar :
Google LLC’nin (“Google”), BreezoMeter Ltd.’nin