Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 26.11.2021 Dosya No : 2021-5-062
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
Parker-Hannifin Corporation ve Meggitt PLC’
Tarih : 26.11.2021 Dosya No : 2021-5-061
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
Bimed Teknik Aletler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Bimed Tıp Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Rem Holding Anonim Şirketi
Tarih : 24.11.2021 Dosya No : 2021-5-060
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
GW International Holding GmbH, 3 S Transport ve Lojistik Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi
Tarih : 23.11.2021 Dosya No : 2021-4-069
Niteliği : Devralma Pazar : Sigortacılık
Chubb Limited / Cigna Corporation
Tarih : 22.11.2021 Dosya No : 2021-4-068
Niteliği : Devralma Pazar : Makina ve teçhizat
Paketa Holding Anonim Şirketi /Beta-Pak Otomatik Paketleme Ambalaj Makinaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Tarih : 16.11.2021 Dosya No : 2021-6-048
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
Heksagon Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.,Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş., SBK Holding A.Ş.
Tarih : 15.11.2021 Dosya No : 2021-1-45
Niteliği : Devralma Pazar : e-ticaret hizmetleri pazarı
Getir Perakende Lojistik AŞ - Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim AŞ - SK Planet Co., Ltd.
Tarih : 15.11.2021 Dosya No : 2021-6-047
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
Altınay Modifikasyon Merkezi Tic. A.Ş., RMA Holdings LLC
Tarih : 9.11.2021 Dosya No : 2021-5-058
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
EQT Fund Management S.à r.l. (“EFMS”), Hellman & Friedman LLC (“H&F”)EFMS, EQT IX Collect EUR SCSp, EQT IX Collect USD SCSp, “EQT IX”), 9BP24 S.à r.l. (“Pet Holdings”), H&F, Zorro Holdings, L.P. ve Zooplus AG (“zooplus”)
Tarih : 5.11.2021 Dosya No : 2021-4-066
Niteliği : Birleşme Pazar : Termostat ürünlerinin üretim ve satışı
Eika S. Coop. Tecasa Isı Kontrol A.Ş.