Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 20.9.2023 Dosya No : 2023-1-41
Niteliği : Devralma Pazar :
Unisplendour International Technology Limited - H3C Technologies Co., Ltd.
Tarih : 20.9.2023 Dosya No : 2023-5-035
Niteliği : Devralma Pazar :
Metser Demir Çelik Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., Opta Germany Holding GmbH ve Speyside I GP
Tarih : 18.9.2023 Dosya No : 2023-3-67
Niteliği : Ortak Girişim Pazar :
China National Medical Device Co., Ltd. ile GE Healthcare Technologies Inc. ve GE Healthcare (China) Co., Ltd.
Tarih : 14.9.2023 Dosya No : 2023-2-045
Niteliği : Devralma Pazar :
STEAG GmbH, Asterion Industrial Partners, SGEIC, S.A.
Tarih : 14.9.2023 Dosya No : 2023-3-66
Niteliği : Devralma Pazar :
nofab Sağlık Teknolojileri Anonim Şirketi ve eResearchTechnology, GmbH
Tarih : 14.9.2023 Dosya No : 2023-1-42
Niteliği : Devralma Pazar :
New Relic, Inc., TPG Inc. ve Francesco Partners Management L.P.
Tarih : 11.9.2023 Dosya No : 2023-1-40
Niteliği : Devralma Pazar :
Lean IX GmbH SAP SE
Tarih : 5.9.2023 Dosya No : 2023-5-034
Niteliği : Devralma Pazar :
Doğan Portal ve Elektronik Ticaret A.Ş. ve Liderform At Yarışları Enformasyon A.Ş.
Tarih : 4.9.2023 Dosya No : 2023-5-033
Niteliği : Devralma Pazar :
Samer & Co., Shipping S.p.A, DFDS Denizcilik ve Taşımacılık A.Ş. ve DFDS A/S
Tarih : 1.9.2023 Dosya No : 2023-5-032
Niteliği : Devralma Pazar :
SDB Benelux S.A., Savino Del Bene S.p.A., Trans Okyanus Denizcilik Uluslararası Taşımacılık ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Boğaziçi Ekspres Denizcilik Lojistik Anonim Şirketi