Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 7.5.2021 Dosya No : 2021-5-031
Niteliği : Devralma Pazar : Tekstil ve Hazır Giyim (Üretim, Pazarlama, Toptan/Perakende Satış)
Yargıcı Konfeksiyon ihracat ve Ticaret Anonim.Şirketi ,Vakko Holding Anonim B.V., GB Retail lnvestments Holding, Şefik Emir Yargıcı ve Seda Yaigıcı Arbatli
Tarih : 28.4.2021 Dosya No : 2021-4-030
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
Philips Domestic Appliances Holding B.V., Hillhouse Capital Management, Nobel Bidco B.V.
Tarih : 26.4.2021 Dosya No : 2021-1-15
Niteliği : Devralma Pazar : Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
Komtaş Bilgi Yönetimi Danışmanlık ve Ticaret Anonim Şirketi-Bİ Strateji Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Tarih : 22.4.2021 Dosya No : 2021-4-029
Niteliği : Devralma Pazar : Makina ve teçhizat
Kawasaki Heavy Industries / Hitachi Zosen Corporation
Tarih : 21.4.2021 Dosya No : 2021-4-028
Niteliği : Devralma Pazar : plastik inşaat malzemesi imalat
HÜPPE GmbH, Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA
Tarih : 20.4.2021 Dosya No : 2021-1-14
Niteliği : Devralma Pazar : Dijital güvenlik yazılımları
STG Partners, LLC-McAfee Corp.
Tarih : 17.4.2021 Dosya No : 2021-4-027
Niteliği : Birleşme Pazar : İnşaat (Taş, çimento, demir/çelik, seramik, cam, yapı kimyasalları ve mühendislik hizmetleri)
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş/Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.
Tarih : 13.4.2021 Dosya No : 2021-1-13
Niteliği : Devralma Pazar : Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri
Caisse des Dépôts et Consignations-Électricité de France SA-Orange SA-Orange Concessions SASU
Tarih : 2.4.2021 Dosya No : 2021-1-12
Niteliği : Devralma Pazar : mobil oyun pazarı
Bytedance Ltd.-Moonton Holdings Limited
Tarih : 23.3.2021 Dosya No : 2021-1-10
Niteliği : Devralma Pazar : Mobil reklamcılık ağı hizmetleri
Digital Turbine, Inc.-AdColony Holding AS