Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 24.11.2023 Dosya No : 2023-5-043
Niteliği : Devralma Pazar :
Saudi Iron and Steel Company ve Al Rajhi Steel Industries Company, the Public Investment Fund ve Mohammed Bin Abdulaziz Al Rajhi & Sons Investment Company
Tarih : 21.11.2023 Dosya No : 2023-3-83
Niteliği : Ortak Girişim Pazar :
TotalEnergies Marketing Services ve The Hydrogen Company
Tarih : 20.11.2023 Dosya No : 2023-5-042
Niteliği : Ortak Girişim Pazar :
JFE Steel Corporation ve JSW Steel Limited
Tarih : 19.11.2023 Dosya No : 2023-5-041
Niteliği : Devralma Pazar :
AST Turkey Metal San ve Tic. A.Ş. ve Sarıtaş çelik San. ve Tic. A.Ş.
Tarih : 17.11.2023 Dosya No : 2023-3-82
Niteliği : Devralma Pazar :
Mirati Therapeutics, Inc. ve Bristol-Myers Squibb Company
Tarih : 14.11.2023 Dosya No : 2023-3-80
Niteliği : Devralma Pazar :
Altınbaş Petrol ve Ticaret Anonim Şirketi ve Zeren Group Yatırım Holding Anonim Şirketi
Tarih : 3.11.2023 Dosya No : 2023-5-040
Niteliği : Devralma Pazar :
Shanghai Baosteel International Economic & Trading Co., Ltd, Zheijang Bao-Mit Precision Steel Technology Co. Ltd
Tarih : 3.11.2023 Dosya No : 2023-5-039
Niteliği : Devralma Pazar :
Fairfield Chemical Carriers Pte. Ltd, Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.
Tarih : 3.11.2023 Dosya No : 2023-4-051
Niteliği : Ortak Girişim Pazar :
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. ve Mitsubishi Electric Corporation
Tarih : 30.10.2023 Dosya No : 2023-1-51
Niteliği : Devralma Pazar :
Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Zingat Gayrimenkul Bilgi Sistemleri A.Ş.