Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 8.7.2024 Dosya No : 2024-1-42
Niteliği : Devralma Pazar :
Brandefense Inc. - Ak Portföy Yönetimi AŞ Sabancı Holding Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu - İstanbul Portföy Yönetimi AŞ Techone Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Tarih : 5.7.2024 Dosya No : 2024-2-058
Niteliği : Ortak Girişim Pazar :
VTTI Snam, ALNG
Tarih : 4.7.2024 Dosya No : 2024-1-41
Niteliği : Devralma Pazar :
GlassHouse Bilgi Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi - e& Enterprise UAE Holding Limited - Mediterra, Mediterra Capital Management Limited
Tarih : 2.7.2024 Dosya No : 2024-1-039
Niteliği : Devralma Pazar :
Tock LLC, American Express Travel Related Services Company, Inc.
Tarih : 1.7.2024 Dosya No : 2024-4-025
Niteliği : Devralma Pazar :
Laplace Analytics Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi, PPR Holding Anonim Şirketi
Tarih : 28.6.2024 Dosya No : 2024-5-021
Niteliği : Ortak Girişim Pazar :
TAV Havalimanları Holding A.Ş ve Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
Tarih : 28.6.2024 Dosya No : 2024-5-020
Niteliği : Devralma Pazar :
STAR Sirocco Bidco Limited, AI Mistral, BottomCo S.à.r.l., V Grubu ve STAR Capital Partnership LLP
Tarih : 27.6.2024 Dosya No : 2024-4-024
Niteliği : Devralma Pazar :
Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş, Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş
Tarih : 24.6.2024 Dosya No : 2024-3-45
Niteliği : Devralma Pazar :
Atrion Corporation - Nordson Corporation
Tarih : 21.6.2024 Dosya No : 2023-1-38
Niteliği : Devralma Pazar :
Synopsys Inc., Francisco Partners Management, L.P. ve Clearlake Capital Group, L.P.