Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 15.1.2021 Dosya No : 2021-1-3
Niteliği : Devralma Pazar : yaşam bilimleri ile ilgili bilgi teknolojileri, hizmetleri ve yazılımları pazarı
Nordic Capital X-Nordic Capital-Astorg-Cytel Inc-New Mountain Partners
Tarih : 14.1.2021 Dosya No : 2021-5-001
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
Ecom Express Private Limited, Partners Group AG ve Warburg Pincus
Tarih : 14.1.2021 Dosya No : 2021-5-004
Niteliği : Birleşme Pazar : Diğer
Korean Air Lines Co., Ltd., Asiana Airlines Inc., Korean Air, Incheon ve Asiana
Tarih : 8.1.2021 Dosya No : 2021-4-004
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
Mutares SE & Co. KGaA, Primetals France, Primetals UK
Tarih : 8.1.2021 Dosya No : 2021-4-003
Niteliği : Devralma Pazar : Makine Endüstrisi (Beyaz eşya, küçük ev aletleri, Elektrik ürünler, Elektronik Ürünler, Büro Makineleri ve Bilgisayar)
BlackRock Alternatives Management, LLC- Ninteenth Investment Company, LLC- The Goldman Sachs Group, INC
Tarih : 25.12.2020 Dosya No : 2020-4-88
Niteliği : Devralma Pazar : Makina ve teçhizat
- Ebara Corporation - Çiğli Su Teknolojileri Anonim Şirketi
Tarih : 22.12.2020 Dosya No : 2020-4-086
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, Aegon Europe Holding B.V.
Tarih : 17.12.2020 Dosya No : 2020-3-62
Niteliği : Devralma Pazar : Reçineler ve Fonksiyonel Malzemeler
Covestro AG KONINKLIJKE DSM N.V.
Tarih : 17.12.2020 Dosya No : 2020-4-085
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
Volex PLC, DE-KA Elektroteknik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Tarih : 4.12.2020 Dosya No : 2020-4-081
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Diğer
SIG Combibloc Group AG, Obeikan Group for Investment Company CJS