Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 20.2.2024 Dosya No : 2024-2-019
Niteliği : Devralma Pazar :
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Zorlu Enerji Dağıtım A.Ş. Palmet Enerji A.Ş.
Tarih : 19.2.2024 Dosya No : 2024-2-017
Niteliği : Devralma Pazar :
Kılıç Holding A.Ş. Agromey Gıda ve Yem Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Tarih : 19.2.2024 Dosya No : 2024-2-018
Niteliği : Devralma Pazar :
Sulfert Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ege Antrepo Lojistik Limited Şirketi Verim Gübre Anonim Şirketi
Tarih : 19.2.2024 Dosya No : 2024-2-016
Niteliği : Devralma Pazar :
Kyokuyo Europe BV Kocaman Balıkçılık İhracat ve İthalat Ticaret Anonim Şirketi’
Tarih : 15.2.2024 Dosya No : 2024-2-015
Niteliği : Devralma Pazar :
Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Güler Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıkları - Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., - İCG Finansal Danışmanlık A.Ş., - RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş., - A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Pardus Vizyon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve A1 Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Smartgum Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Tarih : 14.2.2024 Dosya No : 2024-1-11
Niteliği : Devralma Pazar :
KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi - Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Tarih : 12.2.2024 Dosya No : 2024-4-005
Niteliği : Devralma Pazar :
MAT Metal B.V. - ATA Steel İnvestments B.V.
Tarih : 9.2.2024 Dosya No : 2024-1-10
Niteliği : Ortak Girişim Pazar :
Wisersense UK - Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ - Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ
Tarih : 9.2.2024 Dosya No : 2024-2-014
Niteliği : Birleşme Pazar :
ADNOC Grubu Fertiglobe
Tarih : 8.2.2024 Dosya No : 2024-2-013
Niteliği : Devralma Pazar :
Metafor Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi Knot Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin Göktekin Enerji Anonim Şirketi İş Enerji Yatırımları Anonim Şirketi