Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 17.4.2024 Dosya No : 2024-4-011
Niteliği : Devralma Pazar :
ERG Kontrol Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Maxis Girişim, İstanbul Portföy Yönetimi AŞ
Tarih : 17.4.2024 Dosya No : 2024-1-24
Niteliği : Devralma Pazar :
H.I.G. Capital, LLC - Alight, Inc.
Tarih : 16.4.2024 Dosya No : 2024-3-32
Niteliği : Devralma Pazar :
Ege Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ- EBRD
Tarih : 16.4.2024 Dosya No : 2024-2-034
Niteliği : Ortak Girişim Pazar :
- Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Terra-Gen Power Holdings II, LLC
Tarih : 15.4.2024 Dosya No : 2024-3-31
Niteliği : Devralma Pazar :
Bainbridge Gayrimenkul Ticaret AŞ - Atış Yapı Sanayi Ve Ticaret Limeted Şirketi
Tarih : 5.4.2024 Dosya No : 2024-3-30
Niteliği : Ortak Girişim Pazar :
BP Exploration Operating Company Limited ile Abu Dhabi National Oil Company - ADNOC International Limited
Tarih : 5.4.2024 Dosya No : 2024-1-22
Niteliği : Devralma Pazar :
Take-Two Interactive Software, Inc. - The Gearbox Entertainment Company Inc.
Tarih : 5.4.2024 Dosya No : 2024-1-023
Niteliği : Devralma Pazar :
Presidio, Inc. Clayton Dubilier & Rice, LLC
Tarih : 3.4.2024 Dosya No : 2024-1-20
Niteliği : Devralma Pazar :
Murat Baysal - Mage Oyun Teknolojileri Anonim Şirketi - Gacha Capital Limited
Tarih : 2.4.2024 Dosya No : 2024-5-010
Niteliği : Devralma Pazar :
CFM Soğutma ve Otomasyon Sanayi Ticaret A.Ş., Carel Industries S.p.A. ve Murat Cem Özdemir