Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 3.3.2021 Dosya No : 2021-1-9
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer Bilgi Teknolojisi ve Bilgisayar Hizmet Faaliyetleri
Match Group, Inc.- Hyperconnect, Inc.
Tarih : 2.3.2021 Dosya No : 2021-4-015
Niteliği : Devralma Pazar : Bina projelerinin geliştirilmesi
Quick Sigorta A.Ş., AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş., Corpus Sigorta A.Ş.
Tarih : 25.2.2021 Dosya No : 2021-1-7
Niteliği : Devralma Pazar : Kitapların, süreli yayınların yayımlanması ve diğer yayımcılık faaliyetleri
Doğan ve Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Ticaret A.Ş. Doğan Holding
Tarih : 25.2.2021 Dosya No : 2021-5-010
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Diğer
Good Host Spaces Private Limited, Warburg Pincus LLC, Goldman Sachs Group, Inc., Warburg Pincus LLC ve Good Host Spaces Private Limited
Tarih : 22.2.2021 Dosya No : 2021-4-12
Niteliği : Devralma Pazar : Elektrik ürünler, Elektronik ürünler
- Advanced Micro Devices, Inc. - Xilinx Inc.
Tarih : 22.2.2021 Dosya No : 2021-6-005
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Diğer
EPS E‐mobility s.r.l., ENGIE EPS Italia S.r.l ve FCA Italy S.p.A.
Tarih : 18.2.2021 Dosya No : 2021-4-011
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : küçük ev aletleri
Arçelik A.Ş., Hitachi Global Life Solutions, Inc.
Tarih : 15.2.2021 Dosya No : 2021-6-007
Niteliği : Devralma Pazar : Otomotiv
Farhym Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Makel Yalıtım ve Üretim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Tarih : 11.2.2021 Dosya No : 2021-4-010
Niteliği : Devralma Pazar : Makina ve teçhizat
Savio Macchine Tessili S.p.A (SAVIO) /Vandewiele NV (VDW)
Tarih : 4.2.2021 Dosya No : 2021-4-008
Niteliği : Devralma Pazar : Banka, Sermaye Piyasası, Finans ve Sigorta Hizmetleri
International Fintech Solutions S.à.r.l. - MTS Teknoloji Yatırımları Anonim Şirketi / Kartek Holding Anonim Şirketi