Rekabet Hukuku Uyum Programı

Rekabet Kurumunun 1997'den bu yana sürdürdüğü faaliyetleri sonucu edindiği deneyim, teşebbüs ya da teşebbüs birliklerinin, 4054 sayılı Rekabet Kanunu ile çerçevesi çizilen rekabet kurallarını ihlal ettiklerinin kimi zaman farkında olmadıklarını göstermektedir. Oysaki, teşebbüslerin veya teşebbüs birliklerinin rekabet ihlallerinin neler olduğunu önceden bilmeleri, daha sonra karşılaşabilecekleri ağır idari yaptırımlar gibi birçok problemi ortadan kaldırabilmektedir.

Bu çerçevede teşebbüslerin veya teşebbüs birliklerinin rekabet kuralları hakkında bilinçlenmesine yönelik olarak birçok ülkede teşebbüsler tarafından uygulanan Rekabet Hukuku Uyum Programları rekabet ihlallerinin oluşmadan veya ortaya çıkmadan önlenmesini sağlayabilmektedir. Uyum programları kısaca teşebbüslerin veya teşebbüs birliklerinin rekabet hukuku bakımından kendi kendilerini denetlemelerine imkân sağlayan uygulamalar ya da şirket içi düzenleme ve kurallar bütünü olarak tanımlanabilmektedir. Başka bir deyişle uyum programları, teşebbüslerin veya teşebbüs birliklerinin rekabet mevzuatına aykırı eylem ve kararlardan kaçınmalarını sağlamaya dönük tedbirleri ve bu tedbirlerin organizasyon içinde nasıl yürütüleceğini gösteren yol ve yöntemlerden oluşmaktadır.

Kurumumuz tarafından teşebbüs ve teşebbüs birliklerinin kendi uyum programlarını hazırlamalarında yol gösterici olması amacıyla oluşturulan "Rekabet Hukuku Uyum Programı" başlıklı çalışmada, uyum programları ile ilgili akla gelebilecek muhtemel soruların cevaplandırılmasına çalışılmıştır.

"Rekabet Hukuku Uyum Programı" başlıklı çalışmaya ulaşmak için tıklayın.

Rekabet Hukuku Uyum Programları ve çalışmada yer verilen açıklamalarla ilgili her türlü soru, görüş ve önerileriniz için aşağıda iletişim bilgileri verilen uzmanlarımız ile iletişime geçebilirsiniz:
 

Fatma  ATAÇ
Daire Başkan Yardımcısı
E-posta: fatac@rekabet.gov.tr 
Tel: (312) 291 46 38